Nowy numer

Czasopismo „Nauki o Zarządzaniu” występować będą pod nowym tytułem „Management Science Review”. Wkrótce dostepna będzie również nowa strona czasopisma, dostępna pod adresem http://msr.ue.wroc.pl lub http://managementsciencereview.com

 

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania: 2016
Numer wydania: 3 (28)
ISSN: 2544-0330
e-ISSN: 2449-9803
Liczba stron: 196
Format: B5
Oprawa: miękka

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Współczesna wersja metody QFD /The modern version of QFD
Autor: Marek Ćwiklicki


Integrated marketing communication – towards a holistic concept / Zintegrowana komunikacja marketingowa – w stronę holistycznej koncepcji
Autor: Magdalena Daszkiewicz, Anetta Pukas


Koordynacja – syntetyczna dyrektywa sprawnego działania systemów złożonych – wybrane aspekty / Coordination – synthetic directive of effective functioning of complex systems – selected aspects
Autor: Katarzyna Grzybowska


Podejścia do badania negocjacji /Approaches to study negotiations
Autor: Andrzej Kozina


Wpływ elementów nazwy na wizerunek marki – wyniki badań empirycznych /Effect of the suggestive name elements on the brand name – results of empirical research
Autor: Agata Krycia-Chomińska, Aleksandra Szpulak


Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w przemyśle wydobywczym według wytycznych Global Reporting Initiative / Corporate Social Responsibility raporting in the mining industry according to the Global Reporting Initiative
Autor: Jan Kudełko, Natalia Hop, Wioletta Kozłowska-Pęciak, Cezary Bachowski


Znaczenie wdrożenia inteligentnych specjalizacji dla rozwoju sektora MSP/The importance of the implementation of smart specialisations for the development of the SME sector
Autor: Jarosław Ropęga


Efemerydy, katedry na pustyni i balasty w zarządzaniu rozwojem lokalnym małych miast / Ephemerides, cathedrals in the desert and ballast in local development governance of small towns
Autor: Andrzej Sztando


Zarządzanie interesariuszami jako czynnik sukcesu innowacyjnego projektu / Stakeholders management as the success factor of an innovative project
Autor: Marek Wirkus, Ewa Kusio 

Call for papers to special issue

Management Sciences

 International HRM-trends and challenges

nr 3/2017

Esteemed Researcher,

 

Management Sciences Journal strives to cater to the needs of those who want to contribute diverse papers on International Human Resource Management-trends and challenges to diffuse, share their knowledge with students, scholars, intellectuals, academicians etc.  across the globe.

We therefore invite you to forward your papers of your research on any topic pertaining to emerging trends and challenges facing international human resource management.

Submissions must be unique and should not be published earlier or be under consideration for publication while being evaluated for this Journal

All papers will be peer reviewed.

 

Management Sciences Journal is abstracted and indexed in:

  • The Central European Journal
  • of Social Sciences and Humanities
  • The Central and
  • Eastern European Online Library
  • BazEkon
  • Ebsco
  • Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

 

Series editors:

Dr hab. Sylwia Przytuła, prof.UE

Dr Katarzyna Tracz-Krupa